KOSMISCHE ARCHETYPEN

INTRODUCTIE TOT EEN NIEUW MODEL ESOTERISCHE ASTROLOGIEGRADENCLUSTERS
& KOSMOGRAMMEN

 

penta-kosmogram

© Hanneke Lagache-Mekkes

 

‘De evolutie van de Kosmos, is een creatief spel van bewustzijn dat zichzelf in manifeste vorm wil openbaren’
(Amit Goswami – kwantumfysicus U.S.A)


Kijkend naar de sterren voelen we in ons hart dat we deel uitmaken van een prachtig en mysterieus universum of van vele universa. Wij belichamen kosmische energie. Ieder op zijn eigen unieke wijze. Samen vormen we een groot levend web van Licht en bewustzijn en zijn we Eén. Zoals in de wetenschap steeds meer blijkt ‘dat alles met alles’ verbonden is, zo zien we hetzelfde principe gestalte krijgen in de astrologie.

 

KRACHTVELDEN

Een kosmogram is een symmetrisch geometrische figuur binnen een cirkel. Het kan gezien worden als een kosmisch embleem; een zegel.Het vormt een coherent, fijn afgestemd en onderling verbonden geheel waarin delen van fundamentele archetypische concepten van het universum zijn verweven. Ze bevatten kosmische codes in een ritmische dans van bewustzijn. Gradenclusters en kosmogrammen kunnen gezien worden als krachtvelden binnen de horoscoop.

Een kosmogram kan beschouwd worden als een middel voor contemplatie en concentratie – als een hulp om toegang te verkrijgen tot bepaalde bewustzijnsvelden. Ieder kosmogram, van het eenvoudigste tot het meest uitgebreide, is een symbool van kosmische ordening. Het geeft een beeld van onze zoektocht naar het ‘Centrum’ dat boven ‘tijd en ruimte’ verheven is. Door je op het middelpunt van de tekening te concentreren worden de linker- en de rechter hersenhelft gestimuleerd om in evenwicht te komen. De mentale faculteiten (linker hersenhelft) en de intuïtieve gevoelsmatige faculteiten (rechterhersenhelft) worden op elkaar afgestemd. Hierdoor ontstaat meer evenwicht en rust. Afstemming op het kosmogram dat bij u hoort, stimuleert het bewustwordingsproces.

 

 

Graden binnen één cluster zijn met elkaar verbonden en resoneren met elkaar. Er is wederkerige informatie en verstrengeling. Geometrische patronen die gevormd worden door hemellichamen binnen de gradenclusters, hebben invloed op het leven van iedereen. Ieder patroon heeft zijn unieke betekenis. Beschouw een gradencluster als een energetisch netwerk van energieën en als één krachtveld of informatieveld.

 

 

GRADENCLUSTERS

BASISPRINCIPES EN ACHTERGRONDEN

 

Astrologie werd van oudsher beschouwd als een van de wegen en manieren om tot inzicht en bewustzijn te komen. In de zin van het bewustwordingsproces, waarbij astrologie als een geesteswetenschap beschouwd kan worden, werd astrologie wel een Koninklijke kunst genoemd of een manier om, zoals de alchemisten zeiden, ‘de Steen der Wijzen’ te vinden. Denk bijvoorbeeld aan het Corpus Hermeticum dat toegeschreven wordt aan de Egyptische wijze Hermes Trismegistus. Deze zag in de werking van de kosmos, ook in de vorm van alchemie en astrologie, een belangrijk middel om tot kennis van God of tot bewustzijn te komen. Ook in de Geheime Leer van H.P. Blavatsky, in de boeken van Alice A. Bailey/de Tibetaan, en andere esoterische scholen en genootschappen worden de hemellichamen en de dierenriem in deze zin beschouwd en bestudeerd. Hemellichamen worden gezien als een weerspiegeling van Universele Kosmische krachten die in ons werkzaam zijn. We kunnen trachten een glimp op te vangen van de geestelijke energieën die via kosmische krachtvelden gestalte krijgen.

Een gradencluster bestaat onveranderlijk uit een groep van zes punten op de cirkel.
Het midden van de cirkel wordt als het zevende, het meest belangrijke punt beschouwd. De gradenclusters zijn toe te passen in de persoonlijke geboortehoroscoop.


GRADENCLUSTERS en HET GETAL ZEVEN

Het getal zeven is door de eeuwen heen gezien als een heilig getal, in de zin van heelheid en volledigheid. De joods/christelijke traditie, oosterse en andere geesteswetenschappelijke stromingen, zoals de theosofie en de antroposofie, leren ons de zevenvoudige samenstelling van ‘Al wat Is’; dus van alles in het universum. Ook in de bijbel neemt het getal zeven een belangrijke plaats in. De theosofie en andere esoterische tradities stellen zonder meer dat ook de mens een zevenvoudige samenstelling kent, hetgeen overeen komt met de zevenvoudige schepping die we kennen uit de bijbel. We kunnen ook spreken over de zeven bewustzijnsniveaus die de mens in zijn ontwikkelingsproces dient te leren kennen en te integreren.
Deze niveaus bewegen zich van het fysieke grofstoffelijke vlak (de materie) tot het meest subtiele geestelijke vlak. Wanneer we van deze zevenvoudigheid uitgaan, dan zou deze eveneens in de horoscoop van de mens terug te vinden moeten zijn.

In de Theosofie en de boeken van Alice Bailey wordt de zevenvoudige samenstelling van de mens uitgebreid besproken. In de gradenclusters, de basis van de Kosmische Archetypen, zijn de zeven lagen van bewustzijn geïntegreerd.


KOSMOGRAMMEN - KOSMISCHE ARCHETYPEN

Het kosmogram is een vanzelfsprekende uitbreiding van de basisgradencluster. De basisgradencluster is het fundament van het kosmogram.Net als in de gradenclusters zijn alle booggraden in een kosmogram energetisch met elkaar verbonden. Ze resoneren met elkaar en wisselen informatie uit. Het vormt een dynamisch web, een weefsel van energie. Een kosmogram kan begrepen worden als een interactief communicatienetwerk. Het bevat kosmische codes en sleutels. Het is een diagram dat zijn geheimen onthult aan degene die zich ermee verbindt.

 

 

"Ieder kosmogram van het eenvoudigste tot het meest uitgebreide

is een symbool van kosmische ordening.

het opent het veld voor innerlijke leiding

en helpt bij onze groei naar heelheid.

 

Het is verbonden met de geometrie van de schepping

en geeft een beeld van onze zoektocht naar het Centrum

dat boven tijd en ruimte verheven is.

 

De Ziel herkent het

ook zonder woorden

In stilte."

Hanneke Lagache-Mekkes

 

 

 

Naarmate mensen zich meer bewust worden van hun identiteit als ziel in incarnatie, zullen ze in hun leven meer van de hoedanigheid van de ziel gaan uitdrukken.

Tijdens de studiegroepen over esoterische astrologie, wordt uitgebreid op deze materie ingegaan.

Voor een korte beschrijving van de zeven bewustzijnsniveaus zie 7 bewustzijnsniveaus

 

 

 

The power of geometry to provide an archetypal explanation of the functioning of cosmic consciousness
that explains the long hold its principles and practice have had in the Western esoteric traditions.’

Leonora Leet: The Universal Kabbalah

 

^ Naar boven