DE 72 ENGELENNAMEN VAN DE KABBALAH

.

 


 

Fra Angelico

Fra Angelico. 1395-1455.
Fresco The Annunciation

Engel Gabriël (detail)

Gallery Detroit Institute of Arts. USA

 

 

ENGELENBOEK

Het boek 'DE NAMEN VAN DE 72 ENGELEN uit de Kabbalistische Traditie' is weer beschikbaar vanaf 1 maart 2020.  U vindt in het boek de letterlijke betekenis van de naam van de engelen, evenals een beschrijving van de eigenschappen, de gaven en de hoedanigheden. Ik help u graag bij het vinden van de drie engelen met wie u verbonden bent (persoonlijk - ziel - en geestelijk). 

 

Voor een beschrijving verwijs ik u graag naar  boeken


De Kabbalah leert dat uit de Grote Naam van God, 72 heilige ademtochten emaneren. Deze heilige ademtochten bestieren en activeren het leven van alle schepselen. De engelennamen worden ook wel energievelden genoemd.

 

In de traditie van de Kabbalah worden deze engelennamen ook de 72 Namen van God genoemd.

72 is een getal van kosmische solidariteit en heelheid. De Kabbalah leert ons dat de ladder van Jacob 72 treden had. De cirkel 360° : 5 = 72. Dit is het getal van de mens die in harmonie is met de natuur en die open staat voor het Licht van de Ziel.
Het lentepunt 0° Ram verplaatst zich iedere 72 jaar met ongeveer 1 booggraad westwaarts.
Voorts duurt de cyclus van de precessie van de equinoxen 360x72 = 25.920 jaar.


WAT IS EEN ENGEL

We komen ze niet dagelijks tegen – in de zin van het oog in oog staan met een engel en gesprekken met hem/haar voeren. We hebben eigenlijk allemaal wel een eigen idee of beeld over wat een engel zou kunnen zijn. We hebben er misschien wel over gelezen – de laatste jaren is er een groot aantal boeken over dit onderwerp gepubliceerd – of we zijn er enigszins vertrouwd mee vanwege onze opvoeding.


De Namen van de 72 engelen zijn door omzetting van Hebreeuwse letters, terug te vinden in de bijbel, in de tekst van Exodus 14, de verzen 19, 20 en 21. Dit is de passage uit Exodus die voorafgaat aan het verhaal, waarin het Hebreeuwse volk door de Rode Zee trok.

Deze drie verzen bestaan ieder uit 72 letters. Door iedere keer van ieder vers een letter te nemen en die te combineren met een letter van de twee andere verzen, verkregen de kabbalisten de eerste drie letters van de Namen van de 72 engelen. Door er de uitgang –el aan toe te voegen, verkreeg de naam een positieve polariteit.

Door er de uitgang –ah aan toe te voegen, werd aan de naam een vrouwelijke polariteit toegekend. Deze polariteiten zijn zowel tegengesteld als complementair.
In de Kabbalah wordt de techniek van het combineren met letters Notarikon genoemd.

 

Er is een wezenlijk verschil tussen de benadering van de 72 Heilige Namen door de joodse kabbalisten en de christelijke kabbalisten. De joodse traditie leert dat deze namen de 72 heilige ademtochten van de Ene God zijn. Deze ademtochten bestaan uit drie letters; de eerste drie letters van de ons bekende engelennamen, zonder de toevoeging – el of –ah. Voor de joodse kabbalisten resulteert het reciteren en de herhaling van de 72 ademtochten, in de opening van de hemelen en toegang tot de wereld die komen gaat.


Er zijn negen engelenkoren, die elk bestaan aan acht namen.


72 Namen bestaande uit drie letters:

 

Aan het hoofd van ieder engelenkoor staat een Aartsengel. De 9 engelenkoren met de namen van de Aartsengelen zijn:

 

 1 Serafijnen  Metatron
 2 Cherubijnen  Raziël
 3 De Tronen  Tzaphkiël
 4 Heerschappijen  Tzadkiël
 5 Krachten  Camaël
 6 Machten  Raphaël *
 7 Vorstendommen  Haniël
 8 Aartsengelen  Michaël *
 9 Engelen  Gabriël
  • Naar Pseudo-Dionysius de Areopagiet – Over de Hemelse Hierarchie
  • Sandalfon is de Naam van de Aartsengel van de Aarde (Maluth op de levensboom)
  • * De namen van de Aartsengelen Raphaël en Michaël worden ook wel met elkaar verwisseld.

 

De hierboven genoemde volgorde is de traditionele. De eigenschapen van de Aartsengelen kunt u lezen in mijn boek: De Namen van de 72 Engelen uit de Kabbalistische Traditie. Dit boek is alleen verkrijgbaar via deze website.

 

De 72 heilige namen worden door een andere groep kabbalisten als ondersteuning in mystiek en magisch werk toegepast. Deze laatste tendens is vooral in gebruik door christelijke en westerse kabbalisten. In de christelijke Kabbalah zijn de 72 heilige ademtochten of goddelijke namen, de 72 namen van de engelen geworden.

 

De joodse traditie leert dat het 72 namen van God zijn. Hoe dan ook, er is verwarring ontstaan en de christelijke kabbalisten transformeerden de Namen bestaande uit drie letters, in 72 engelennamen, die uit vijf letters bestaan. De joodse kabbalisten noemen dit een ernstige fout, want het is van essentieel belang de 72 namen van samen 216 letters op de juiste wijze te laten functioneren.

 

Toch zeggen de joodse kabbalisten nu, dat de 72 namen bestaande uit vijf letters, die de christelijke kabbalisten toegepast hebben, nu wezenlijk bestaan en realiteit geworden zijn. Dit heeft te maken met het feit dat gedurende honderden jaren, deze 72 engelennamen miljoenen keren, gevoed en gevormd zijn door de gebeden en aanroepen van de mensen. Woorden en gedachten hebben een vormende kracht; ook in de subtiele of onstoffelijke werelden.
(Bron: Les puissances de la Kabbale, Virya – Uitgeverij Georges Lahy – ISBN 2-9508887-4-7).DE GROTE WITTE BROEDERSCHAP
Er wordt gezegd dat er 72 orden verbonden zijn met de Grote Witte Broederschap. Het getal 72 verwijst naar de Platonische lichamen (geometrische figuren). Volgens Drunvalo Melchizedek, staat dit ook in verband met het Christusbewustzijns-rasterwerk rondom de aarde. ‘De Broederschap functioneert in feite door de fysieke verhoudingen van de gesterde dodecaëder/icosaëder vorm, die de basis vormt van het Christusbewustzijnsrasterwerk rond de wereld’.

 

Drunvalo Melchizedek stelt verder dat er nu 72 orden zijn die tot doel hebben het verloren geraakte vrouwelijke aspect van het bewustzijn op te wekken en het in evenwicht brengen van de linker- en de rechterzijde van het brein. (Je zou dit gegeven natuurlijk eveneens op de levensboom kunnen projecteren en zeggen dat de linker- en de rechterzuil in evenwicht gebracht moeten worden.)

Over de oorsprong van de levensboom zegt Drunvalo dat er 5000 jaar geleden al twee sets van drie zuilen uitgesneden zijn, in Karnak en in Luxor in Egypte. In deze Egyptische afbeeldingen staan echter twee cirkels meer; één aan de bovenkant en één aan de onderkant, zodat er mogelijk oorspronkelijk 12 cirkels bij de levensboom behoorden.
(Bron: Drunvalo Melchizedek: De geometrie van de Schepping – deel 1)

 


De 72 ENGELENNAMEN UIT DE KABBALAH

Hier ziet u de engelennamen bestaande uit vijf letters. Iedere naam regeert over vijf opeenvolgende booggraden en over vijf over de cirkel verspreide boograden, die steeds 72 graden van elkaar verwijderd zijn. Deze booggraden vormen een pentagram. Elke naam heeft een letterlijke betekenis, kwaliteiten en eigenschappen.

In de Oude Traditie worden deze Namen ook de '72 Namen van God' genoemd.

 

 

copyright: Hanneke Lagache-Mekkes 


De engelen worden in de Kabbalah 'Malachim' genoemd. Wat een ‘Malakh’ genoemd wordt, is een spirituele realiteit die bestaat uit specifieke en unieke kwaliteiten. Wat de ene van de andere Malakh onderscheidt, is hun energieveld. Hun kwaliteiten en hoedanigheden zijn onveranderlijk. Dit verhindert niet dat de engel zich in allerlei vormen kan manifesteren, maar hij blijft wie hij is. Wanneer het energieveld van de engel gericht is op studie, dan is dat als het ware zijn specifieke en unieke kracht. Mensen kunnen keuzes maken in hun leven en kunnen zich op verschillende niveaus ontplooien. Voor een engel is dat niet zo. Deze heeft een aantal specifieke kwaliteiten en kan zich daarbuiten niet ontwikkelen. Men zegt daarom dat een Malakh, alleen maar één missie of opdracht heeft, want de natuur van de Malakh of engel heeft niet de gecompliceerdheid van de mens.

 


HET WATERMANTIJDPERK EN DE ENGELEN
Traditiegetrouw worden de vier vaste tekens van de dierenriem in verband gebracht met de vier evangelisten. Zij vertegenwoordigen ieder een van de elementen: vuur, aarde, lucht en water.


Waterman is een luchtteken. We zien de communicatie over de hele aardbol toenemen (globalisatie). We weten met een druk op de knop van de computer wat er zich afspeelt aan de andere kant van de wereld. Kennis is voor iedereen toegankelijk. We voelen ons meer met de hele mensheid verbonden en door allerlei elektronische systemen kunnen we ‘alles’ van elkaar weten. Als het goed is worden we ons steeds meer bewust van het feit dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, en dat alles ‘een systeem’ vormt. Het oerbeeld van het teken Waterman is ‘de waterdrager’, die bewustzijn schenkt (aan anderen). Deze waterdrager wordt in de Tarot vaak afgebeeld als Engel.

 

Tekening en beeld: Luc Cielen

Engelen kunnen ‘werken’ via overdracht van gedachten... denk niet aan ze als zoete cherubijntjes... maar meer als krachtige kosmische archetypische energieën. Dit neemt niet weg dat ze zich kunnen manifesteren in de vorm ‘die we gewend’ zijn. Op de afbeelding van de Tarotkaart ziet u de godsnaam in het Hebreeuws weergegeven, boven de driehoek op het hart van de engel.

Men gaat ervan uit dat er een wisselwerking is tussen de engelenwereld en de stoffelijke wereld. De engel vertegenwoordigt een deelaspect van de kosmos. De kosmos is zo georganiseerd, dat het deelaspect van de kosmos, dat de engel in zich draagt, aansluit bij hetgeen we als mens in de wereld willen manifesteren. Hoe bewuster we dat doen, hoe gelukkiger we zijn.

De traditie leert dat engelen slechts dán helpen, wanneer wij dat vragen. Dit heeft met onze vrije wil te maken. Onze kosmische blauwdruk, de horoscoop, sluit meestal wonderwel bij de eigenschappen en hoedanigheden van de Engel of het kosmische krachtveld waar we onze afstemming op hebben.

In die zin is het kennen van de engelennaam die bij ons hoort, een uitbreiding van het benoemen van kosmische energieën, zoals we dat in feite doen bij het duiden van een horoscoop. Het kan een steun zijn bij onze ontwikkeling omdat we ons bewust op die kosmische energie kunnen afstemmen, waar we als mens mee resoneren.

 


Uit de Tarot van A.E. Waite
en Pamela Colman Smith

 

STUDIEGROEPEN

Je bent van harte welkom bij een studiegroep over de Namen van de 72 Engelen, de Aartsengelen, over de Levensboom en Kabbalah. Zie   module 6

Wanneer je hiervoor belangstelling hebt, kun je je bij die module inschrijven of dit via de contactpagina aan mij laten weten.

 

Je kunt via deze website ook contact opnemen voor het laten samenstellen van uw engelenhoroscoop, of mailen naar info@astro-kabbalah.nl

 

 


www.paranormalegenezing.nl

 

^ Naar boven