- KABBALAH -

 

 

KABBALAH, LEVENSBOOM EN ASTROLOGIE‘want de mens is het beeld van God en van de Kosmos’...


Kabbalah is een traditie waar de astrologie prachtig op aansluit. Samen met de Namen van de engelen uit de Kabbalah, vormt het een waardevolle bron van informatie over de structuur van de kosmos en het leven van de mens op Aarde.

 

afb. JFW Lagache-Mekkes


De Kabbalah leert dat er een correlatie bestaat tussen de geestelijke werelden en alles dat bestaat op onze Aarde. Kabbalah kan beschouwd worden als een filosofisch systeem dat inzichten geeft van onze weg naar het Eindeloze Licht.

Het is een van de oudste wijsheidsleren ter wereld. Het is de mystieke leer uit de joodse traditie. Het is een oud spiritueel leerstelsel dat door studie, bijeenkomsten en juist handelen, een antwoord probeert te geven op essentiële levensvragen.

Het gaat erom de weg terug te vinden naar het Licht waar alles goed is. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Waar ga je heen? Vanwaar dat onbeschrijfelijk gevoel van heimwee naar het onbenoembare, dat onbestemde verlangen dat je soms voelt in iedere
vezel van je lichaam? Waarom is de kosmos ontstaan? Welke relatie is er tussen God en de mensheid? Is er een relatie? Bestaat God? Wie zijn wij? Wat is de kern van ons leven? Wat is de zin of onzin van het leven?


Kabbalah is het hart van de joodse mystiek.

Volgens de overlevering ontving ADAM nadat hij uit het Paradijs was verjaagd – een boek van de Aartsengel RAZIEL. In dit boek zou de hele geschiedenis van de mensheid beschreven zijn. Kabbalah is de kunst dit boek te ontcijferen. Abraham en Noach zouden de geheime kennis van dit boek hebben begrepen, maar het was Mozes die de essentie van de boodschap heeft ontsluierd. Zo gaat het verhaal. Die boodschap is voor de hele mensheid bestemd.

De Kabbalah, zoals deze momenteel het meest bekend is, is één van de spirituele wegen tot transformatie en bewustwording en heeft tot doel om via studie, gebed en meditatie tot de innerlijke Godservaring te komen, één te worden met het Licht, maar ook om in het hier en nu een zo goed mogelijk mens te worden en het leven en de wetten van het Universum te begrijpen; om te dansen, te lachen en te zingen.

Kabbalah is in onze tijd toegankelijk voor iedereen, ongeacht religie of maatschappelijke achtergrond.

De spil in de kabbalistische leer wordt gevormd door de levensboom.
De levensboom is een diagram dat bestaat uit 10 Sephiroth. Sephirah 1 Kether. Sephirah 2 Chochmah.
Sephirah 3 Binah. Sephirah 4 Chesed. Sephirah 5 Geburah. Sephirah 6 - Tifferet, Sephirah 7 Netzach.
Sephirah 8 Hôd. Sephirah 9 Yesod en Sephirah 10 - Malchoeth. Astrologie sluit hier prachtig op aan.

 

Levensboom in de kubus van Metatron (afb. JFW Lagache)Er zijn verschillende stromingen in de Kabbalah. Net zo verschillend als in ieder ander esoterisch systeem of religie. Voor authentieke of orthodoxe kabbalisten, is Kabbalah te heilig om een verbinding te maken met astrologie. Volgens deze stroming is de mens zo ver van het spirituele verwijderd, dat het onmogelijk is om astrologie of aspecten van de mens op de levensboom te betrekken.
Andere groepen van kabbalisten, doen dit wel. Die nemen wel aan dat de mens een afspiegeling van het goddelijke is.
Hiervoor verwijs ik bijvoorbeeld naar het boek Astrology & Kabbalah van Z’ev ben Shimon Halevi. Zie ook: www.kabbalahsociety.org.

 

 

tekening: JFW Lagache-Mekkes

 


Heeft u belangstelling voor uw horoscoop geïntegreerd op de levensboom, dan verwijs ik u graag naar de menuknop: Consulten. Bij deze kabbalistische horoscoop behoort een uitgebreide beschrijving van de Kabbalistische engel of het kosmische krachtveld dat resoneert met de Zon in uw horoscoop. Met uiteraard een aantal tekeningen van uw horoscoop op de levensboom.

 

Zie ook bij 'cursussen' of er een workshop wordt georganiseerd.


72 ENGELEN

Voor de inlichtingen over de Namen van de Engelen uit de traditie van de Kabbalah verwijs ik graag naar het andere onderwerp onder de menuknop Kabbalah en Engelen: De 72 Engelennamen. 

 

Zie menuknop 'BOEKEN' voor het engelenboek met beschrijvingen van de 72 Namen van de Engelen (72 Namen van God).

 

 

^ Naar boven