DE 7 BEWUSTZIJNSNIVEAUS, GRADENCLUSTERS EN KOSMOGRAMMEN

Zie ook opleidingen

© Hanneke Lagache-Mekkes

 

In de esoterische literatuur is veel geschreven over de zeven bewustzijnsniveaus - de zevenvoudige samenstelling van de mens, of de zeven beginselen. Ik verwijs in dit verband naar boeken van Alice Bailey, de theosofie (W.Q. Judge en H.P. Blavatsky), de antroposofie van Rudolf Steiner, het boek ‘Zeven Sferen’ van Frank Visser (theosofie) en de boeken van Ken Wilber, met name ‘Het Atman Project’. Uiteraard er zijn vele andere auteurs die geschreven hebben over dit onderwerp.
Natuurlijk worden deze zeven bewustzijnsniveaus niet door iedere schrijver hetzelfde benoemd, hoewel ze in de beschrijvingen elkaar dicht naderen. Onderstaand volgen voorbeelden van de bewustzijnsniveaus zoals deze genoemd worden door A.A. Bailey, de antroposofie en de theosofie.

A.A. Bailey Antroposofie (R. Steiner) Theosofie - (H.P. Blavatsky & W.Q. Judge)
7 Logoïsch 7 de geestmens 7 Atma
6 ‘Monadisch’* 6 Levensgeest 6 Buddhi
5 ‘Atmisch’ * 5 bewustzijnsziel 5 Manas
4 Buddhisch 4 verstandsziel 4 Kama-Manas
3 Mentaal 3 gewaarwordingsziel 3 Prana
2 Astraal 2 Levenslichaam 2 Linga
1 Fysiek 1 Fysiek, stoffelijk lichaam 1 Fysiek


Omdat de terminologie van Alice Bailey mij het meest aanspreekt en het meest toegankelijk is, heb ik deze in de tekst zoveel mogelijk aangehouden.

Het fysieke niveau heeft de meest grove trilling en de ‘monadische’ laag van bewustzijn (niveau 6) heeft de meest subtiele trilling of de hoogste frequentie. Alle niveaus zijn onderling met elkaar verbonden, dus ook in ons bewustzijn, maar het hangt van het niveau van ontwikkeling af of de meer subtiele niveaus ook werkelijk in het dagelijks leven gerealiseerd en geïntegreerd zijn.

In het boek ‘Het Atman Project’ van Ken Wilber, worden de verschillende bewustzijnsstadia uitvoerig besproken. Wilber bevestigt wat Bergson, Tolstoy, James, Schopenhauer, Nietzsche en Maslow ons leerden en stelt dat de authentieke mysticus-wijze, het hoogste stadium van menselijke ontwikkeling vertegenwoordigt. ‘We hebben het geluk dat een aantal van deze wijzen een nauwgezet verslag hebben achtergelaten van de stadia en stappen van hun eigen transformaties in de werelden van het bovenbewuste’. Wilber stelt voor deze hogere stadia toe te voegen aan de middelste niveaus of stadia van bewustzijn, die momenteel door de psychologie bekend en uitvoerig beschreven zijn.

Onderstaand volgt een korte beschrijving van de fasen in de menselijke ontwikkelingsweg.

1 fysiek

het bewustzijn dat met het uiterlijk van de dingen te maken heeft; de zintuiglijke wereld (in astrologische zin: de planeten, zoals deze voor ons te zien en te onderzoeken zijn).

 

2 astraal

(gevoelslichaam); de wereld van de affecten; gevoelsimpulsen en gevoelsmatige verbindingen. Geborgenheid, vertrouwen, bevestiging, gevoel van vrede en harmonie; droomwerelden, verbeeldingen en fantasie.

 

3 mentaal

(het mentale lichaam) het concrete of het empirische denkvermogen; (de logica); conformisme; zelfwaardering; gedachten, ideeën, studie, begripsvorming, onderscheidingsvermogen.

 

4 ‘buddhisch’

(het wijsheidslichaam) het hogere of abstracte denkvermogen; innerlijk weten of de Intuïtie; zelfverwerkelijking; dit niveau vormt de schakel tussen de persoonlijkheid en de transpersoonlijke bewustzijnsniveaus; het Licht van de ziel

 

5 ‘Atmisch’

de ziele-impuls; het Zelf; het transpersoonlijke; de ziel; ‘de Getuige’ – het observerende Zelf, afstemming op planetair bewustzijn, bewust deelnemen aan de planetaire evolutie.

 

6 ‘Monadisch’

de godsvonk; ‘I am Presence’ kern van het Zelf, dat kosmische of universele intelligentie/wijsheid bevat –‘geest’; afstemming op universeel bewustzijn - het Akashaveld.
Oergrond van het bewustzijn.

 

7 ‘Logoïsch’ de Logos; de Bron

 


De bovenstaande beschrijving neem ik als handleiding om aan de verschillende lagen van de gradenclusters betekenis te geven.

De gradenclusterhoroscoop brengt aan het licht welke planeetinhouden of bewustzijnsvelden met elkaar verweven zijn. In de enkelvoudige horoscoop blijft deze samenhang verborgen. Voor alle duidelijkheid: de horoscoop met toegepaste gradenclusters is een uitbreiding van de basishoroscoop. Beide horoscopen worden naast elkaar geplaatst.

De tekeningen die door de toepassing van de gradenclusters ontstaan, kunnen een dieper inzicht in ons karakter geven, alsmede in de bewustwordingsprocessen die zich in ons ontvouwen. Het is een verdieping van de geboortehoroscoop; een nieuw model esoterische astrologie. De gradenclusterhoroscoop is voor iedereen bestemd die meer wil weten over zijn kosmische afstemming.

^ Naar boven