STUDIEMODULES. VOORLOPIG WORDEN ER GEEN LESSEN GEGEVEN.

 

Voor de eerste 3 modules is het uitgangspunt het terugbrengen van de heilige geometrie in de hedendaagse op de ziel gerichte astrologie. De eerste module is daar de inleiding van. Het maakt ons bekend met de esoterische astrologie die berust op de theosofie en met name de esoterische astrologie van Alice Bailey.

 

Voor alle modules is basiskennis van astrologie van toepassing.

 

Locatie 

De bijeenkomsten worden gehouden ten huize van Hanneke Lagache: Nassaulaan 61, te Baarle-Nassau.

 

Data

De praktijk is voorlopig gesloten. 

 

Studiemethode

Er wordt gewerkt in kleine groepjes waardoor iedereen een persoonlijke begeleiding ontvangt.  Alle bijeenkomsten zijn inclusief een royaal aantal hand-outs en tekeningen. Bij iedere studiedag hoort een praktijkgedeelte. Daarnaast bespreken we ons werk en de inzichten die eruit voortvloeien. Gedurende elke studiedag geniet men een gezellige lunch.

 

Zomerbijeenkomst

In principe wordt er iedere zomer een informele bijeenkomst gepland om met elkaar te filosoferen over wat ons in de lessen ter harte gaat. Dit is een vrije bijeenkomst waaraan geen kosten zijn verbonden. Dit geldt voor de deelnemers van alle modules.

 

Voor meer gegevens: info@astro-kabbalah.nl

 


 

Module 1 - Esoterische astrologie van Alice Bailey (voor gevorderde astrologen)

De esoterische astrologie is gericht op de ontwikkeling van de ziel. We krijgen een overzicht van de esoterische leer van Alice Bailey in relatie tot astrologie.

Lees verder...

Module 2 - Kennismaking met de heilige geometrie in de kosmische archetypen van de kosmogrammen

De theorie van de kosmogrammen en het tekenen van het kosmogram van de Zon in de persoonlijke horoscoop. Wat betekent het voor jou? In de kosmische archetypen zijn de 7 lagen van bewustzijn aanwezig. 

(basiskennis astrologie gewenst).

Lees verder...

Module 3 - Masterclass Kosmische archetypen. Het Penta-kosmogram en Hexa-kosmogram

De theorie en de praktijk van deze geometrische figuren die deel uitmaken van de heilige geometrie worden in deze module uitvoerig behandeld. (aanvulling op Module 2)

Lees verder...

Module 4 -Driehoeken van reïncarnatie

Driehoeken van reïncarnatie met als uitgangspunt de kosmogrammen.

Lees verder...

Module 5 -De grote progressieve Lunaar

De grote progressieve Lunaar. In 2004 presenteerde ik een lezing over de grote Lunaren tijdens het congres in Oldenzaal.

Deze module gaat over de samenhang van eclipsen, de prenatale Nieuwe Maan en de bijzondere Lunaar die het onderwerp zal zijn van deze cursus.

Lees verder...

Module 6 - Kabbalah – Levensboom en de Namen van de 72 Engelen

Kabbalah – Levensboom – de Namen van de 72 Engelen – in verbinding met astrologie. Theorie en het tekenen van de persoonlijke levensboom en het leren van de Engelen die met je verbonden zijn.

Lees verder...

Module 7 - De Siderische horoscoop en de relatie met de geboortehoroscoop (Tropische dierenriem)

De Siderische horoscoop en de relatie met de geboortehoroscoop (Tropische dierenriem):

Lees verder...

Module 8 - Maya kosmologie en de verbinding met de westerse horoscoop [2]

Deze unieke cursus leert u de synthese van de Tzolkin van de 13-Manenkalender en de onze vertrouwde westerse horoscoop. Het is een geweldige toevoeging aan hetgeen onze horoscoop ons wil vertellen.

Lees verder...

Module 9 - Maya kosmologie: De Galactische levensboom en de chakra’s

Maya kosmologie. Onderwerpen zijn onder andere De Galactische levensboom en de chakra’s. Dit is een vervolg op module 8 om dieper op deze materie in te gaan. We gaan de levensboom tekenen met de bij ons behorende KIN-zegels!

Lees verder...

Module 10 - Conceptiehoroscoop - de loop van de hemellichamen

Conceptiehoroscoop - de loop van de hemellichamen. In deze module maken we kennis met onze conceptiehoroscoop in verbinding met de geboortehoroscoop.

Lees verder...

^ Naar boven