ASTROLOGIE IS VAN NATURE VERBONDEN MET DE HEILIGE GEOMETRIE VAN DE SCHEPPING

 

De 72 Namen van de Engelen uit de traditie van de Kabbalah'. 

Lees meer onder  boeken

 

 


 

KOSMISCHE ARCHETYPEN - EVOLUTIONAIRE ASTROLOGIE

 

 

NIEUWE ESOTERISCHE ASTROLOGIE
De astrologie van de Ziel.

Het woord esoterisch betekent 'verborgen'. Niet in de zin van ´geheim´, maar onzichtbaar voor onze zintuigen. Esoterische astrologie of spirituele astrologie, heeft tot doel te trachten de persoonlijkheid met de ziel te verbinden teneinde meer inzicht in onszelf te krijgen en kan een hulp zijn bij ons bewustwordingsproces. Kort en bondig: in deze holistische benadering van de astrologie staan de ziel en onze geestelijke ontwikkeling centraal. Zo zeggen wij dit doorgaans. Theosofisch gezien is dit onjuist. Men kan niet zeggen dat de geestelijke natuur kan worden ontwikkeld.

 

De bekende theosoof William Q. Judge (1851-1896) schrijft in zijn boek 'Echo's uit het Oosten' (pag. 9) het volgende: "Het ware doel dat wij voor ogen moeten houden is de lagere natuur zo open, of poreus mogelijk te maken, dat de geestelijke natuur door haar heen schijnen kan en haar leider en heerser wordt". Het betekent dat de ziel en de persoonlijkheid transparant worden voor de werking van de geest. De persoonlijkheid staat dan ten dienste van de geest. De werkelijke mens, die het hoger-zelf is, overschaduwt dan 'het zichtbare wezen'. Dit houdt de mogelijkheid in dat de mens met de Goddelijke vonk verenigd kan worden.

 

Mag ik me aan u voorstellen? Ik ben in Amsterdam geboren en opgegroeid. Als jong volwassene woonde ik een aantal jaren in Parijs. Sinds 1983 gaat mijn hart uit naar metafysica. In 1993 ontdekte ik de gradenclusters en later de kosmogrammen. Deze vormen de basis voor een nieuw model esoterische en metafyische astrologie, dat aansluit bij het inzicht van de hedendaagse wetenschap dat ´alles met alles´ is verbonden. Mijn zoektocht is er steeds op gericht om tot nieuwe inzichten te komen over de verbinding van de mens met de kosmos en de goddelijke wereld.


Met name de studie van Theosofie, de esoterische astrologie van Alice Bailey en de Kabbalah zijn van grote invloed op mijn werk geweest. De levensboom met de betekenis en de essentie van de namen van Engelen uit de Kabbalistische traditie sluiten goed aan bij mijn werk.

Einde 2012 begreep ik de wijze waarop de Maya-kosmologie, met name de 13-Manenkalender zoals José Argüelles die aan ons heeft doorgegeven, verbonden kan worden met de leer van de gradenclusters en kosmogrammen. In de loop van de jaren heb ik me gespecialiseerd in de spirituele betekenis van de astrologie. Bezieling en vernieuwing is hierbij de essentie.

 

Vanaf 1990 geef ik lessen, consulten en lezingen over esoterische astrologie, kabbalah en levensboom, gradenclusters, kosmogrammen en de progressieve Lunaar. Ik gaf meerdere lezingen in Nederland, België en Duitsland, met name over de kosmogrammen maar ook over Kabbalah en de wereld van de Engelen (congres Oldenzaal 2000), evenals de progressieve Lunaar (2004). Tijdens een congres in Soesterberg gaf ik een lezing over gradenclusters.

De laatste jaren heb ik me vooral toegelegd op het lesgeven aan studenten die openstaan voor vernieuwingen op het vlak van de esoterische astrologie. De nieuwe geometrische archetypen, de kosmogrammen, welke zijn gebaseerd op de zevenvoudige samenstelling van de mens, komen eveneens aan de orde. Deze zijn toe te passen in de persoonlijke horoscoop.

 

 

KOSMISCHE ARCHETYPEN
Symmetrische geometrische structuren

Deze astrologische kosmische archetypen - de kosmogrammen - zijn een nieuwe, verrijkende benadering binnen de esoterische astrologie (ook wel astrosofie genoemd). De geometrische symmetrische structuren en kleuren werken in op het bewustzijn waardoor we in dieper contact komen met wie we ten diepste zijn. Mijn theorie is dat iedere booggraad op de cirkel van de dierenriem is verbonden met een specifiek aantal andere booggraden. Deze booggraden zijn in een mathematisch patroon met elkaar verweven en vormen samen een energetische 'matrix´ of netwerk.

 

Zie ook betekenis kosmogrammen

 

 

HEILIGE GEOMETRIE -  DE GULDEN SNEDE - KOSMOGRAMMEN

Heilige geometrie slaat een brug tussen de zichtbare werelden en de niet zichtbare werelden. In de kunst wordt de gulden snede beschouwd als de ´goddelijke signatuur´ en behorend tot de heilige geometrie.

Niet onbelangrijk is het te vermelden dat in het overgrote deel van de kosmogrammen meerdere gulden sneden aanwezig zijn.

 

Zie ook opleidingen

 

 

Praktijk voor esoterische en metafysische Astrologie, Kabbalah en Heilige Geometrie

www.astro-kabbalah.nl of www.sacredgeometry-astro.com    e-mail: info@astro-kabbalah.nl

^ Naar boven